Przejdź do treści głównej

2017

I kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mg/dm3) <2 <2
Temperatura (oC) 3,3 10,5
Odczyn pH 7,7 7,6 6,5-9,5
Żelazo (μg/dm3) <20 <20 200
Mangan (μg/dm3) <5 <5 50
Chlorki (mg/dm3) 49,8 51,1 ≤ 250
Siarczany (mg/dm3) 105 98,8 ≤ 250
Azotany (mg/dm3) 17,7 3,0 ≤ 50
Azotyny (mg/dm3) <0,05 <0,05 ≤ 0,1
Fluorki (mg/dm3) 0,17 0,19 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 667 660 ≤ 2500
Wapń (mg/dm3) 93 81
Magnez (mg/dm3) 13,3 11,2 30-125*
Potas (mg/dm3) 4,82 6,64
Sód (mg/dm3) 22,3 33,5 ≤ 200
Twardość (mgCaCO3/dm3) 288 248 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mmol/dm3) 2,9 2,5
(mval/dm3) 5,8 5,0
(stopnie niemieckie DH) 16,2 13,9
(stopnie angielskie) 20,2 17,4
(stopnie francuskie) 28,8 24,8
mg/dm3 CaCO3 288 248

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

2016

I kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 4 10,7 7,5
Odczyn pH 7,7 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 47 45 48 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 108 75 90 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 22,2 2,1 12,7 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,14 0,18 1,15 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 660 608 637 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 91 72 79
Magnez (mgMg/dm3) 12 11 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 279 226 248 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 5,58 4,52 4,96
(mmol/dm3) 2,79 2,26 2,48
(stopnie niemieckie DH) 15,62 12,7 13,9
(stopnie angielskie) 19,5 15,8 17,4
(stopnie francuskie) 27,9 22,6 24,8

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

II Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 16,1 9,8 7,5
Odczyn pH 7,7 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 42 53 48 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 114 104 90 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 12,9 3,2 12,7 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,16 0,17 1,15 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 619 670 637 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 84 80 79
Magnez (mgMg/dm3) 12 14 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 259 255 248 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 5,2 5,1 4,96
(mmol/dm3) 2,59 2,55 2,48
(stopnie niemieckie DH) 14,5 14,3 13,9
(stopnie angielskie) 18,2 17,9 17,4
(stopnie francuskie) 25,9 25,5 24,8

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

III Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2
Temperatura (oC) 21 13
Odczyn pH 7,8 7,5 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 28 47 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 70 86 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 4,0 2,0 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,15 0,18 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 475 624 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 52 75
Magnez (mgMg/dm3) 9 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 167 237 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 3,3 4,7
(mmol/dm3) 1,7 2,4
(stopnie niemieckie DH) 9,4 13,3
(stopnie angielskie) 11,7 16,6
(stopnie francuskie) 16,7 23,7

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

IV Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2
Temperatura (oC) 7 14
Odczyn pH 7,7 7,5 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 47 47 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 104 76 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 12 2,1 ≤ 50
Fluorki (mgF–/dm3) 0,2 0,2 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 651 610 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 80 72
Magnez (mgMg/dm3) 11 10 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 245 220 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mmol/dm3) 2,45 2,2
(mval/dm3) 4,9 4,4
(stopnie niemieckie DH) 13,73 12,32
(stopnie angielskie) 17,19 15,44
(stopnie francuskie) 24,5 22

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Print Friendly, PDF & Email

2015

I Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <0,2 <0,2 <0,2
Temperatura (oC) 4,5 10,6 8
Odczyn pH 7,6 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 47 45 61 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 101 94,7 122 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 15 2,9 12 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,15 0,19 0,2 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 683 639 795 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 100 83 93
Magnez (mgMg/dm3) 13 13 17 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 301 263 304 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 6,02 5,26 6,08
(mmol/dm3) 3,01 2,63 3,04
(stopnie niemieckie DH) 16,9 14,7 17
(stopnie angielskie) 21 18,4 21,3
(stopnie francuskie) 30,1 26,3 30,4

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

II Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <0,2 <0,2 <0,2
Temperatura (oC) 15 9,9 13
Odczyn pH 7,7 7,6 7,7 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 34 47 53 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 82 98 111 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 7,2 2,9 3,4 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,13 0,19 0,19 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 531 644 709 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 76 84 93
Magnez (mgMg/dm3) 10 13 15 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 229 265 293 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 4,58 5,3 5,86
(mmol/dm3) 2,29 2,65 2,93
(stopnie niemieckie DH) 12,8 14,8 16,4
(stopnie angielskie) 16 18,6 20,5
(stopnie francuskie) 22,9 26,5 29,3

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

III Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 21 14 17
Odczyn pH 7,9 7,6 7,8 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 0,035 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 23 40 42 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 55 71 82 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 3,3 1,6 1,5 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,14 0,2 0,17 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 435 573 667 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 47 71 74
Magnez (mgMg/dm3) 8,8 12 17 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 155 227 256 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 3,1 4,54 5,12
(mmol/dm3) 1,55 2,27 2,56
(stopnie niemieckie DH) 8,68 12,7 14,3
(stopnie angielskie) 10,9 15,9 17,9
(stopnie francuskie) 15,5 22,7 25,6

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

IV KWARTAŁ

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2015 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 8,2 14 13
Odczyn pH 7,8 7,6 7,8 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 28 36 38 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 70 60 71 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 5,9 1,8 3,7 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,16 0,19 0,19 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 523 543 557 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 63 68 70
Magnez (mgMg/dm3) 10 8,7 11 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 198 206 220 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 3,96 4,12 4,4
(mmol/dm3) 1,98 2,06 2,2
(stopnie niemieckie DH) 11,1 11,5 12,3
(stopnie angielskie) 13,9 14,4 15,4
(stopnie francuskie) 19,8 20,6 22

* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

2014

III Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2014 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,51 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <2 <2 <2
Temperatura (oC) 20 14 17
Odczyn pH 7,8 7,5 7,6 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,006 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 31 47 47 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 80 89 103 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 8,2 2,1 3,9 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,17 0,21 0,21 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 540 629 667 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 63 81 75
Magnez (mgMg/dm3) 11 12 12 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 199 253 236 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 4 5,1 4,7
(mmol/dm3) 1,99 2,53 2,36
(stopnie niemieckie DH) 11,1 13,3 13,2
(stopnie angielskie) 13,9 17,7 16,5
(stopnie francuskie) 19,9 25,3 23,6

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

IV Kwartał

Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2014 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.

Wskaźnik ZUW „Mokry Dwór” ZUW „NA Grobli” Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” Norma
Mętność (mgSiO2/dm3) <0,5 <0,5 <0,5 ≤ 1
Barwa (mgPt/dm3) <0,2 <0,2 <0,2
Temperatura (oC) 9 14 12
Odczyn pH 7,6 7,6 7,5 6,5-9,5
Żelazo (mgFe/dm3) <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,2
Mangan (mgMn/dm3) <0,005 <0,005 <0,005 ≤ 0,05
Chlorki (mgCl/dm3) 42 43 56 ≤ 250
Siarczany (mgSO43-/dm3) 100 83 125 ≤ 250
Azotany (mgNO3/dm3) 12,2 2,3 7,6 ≤ 50
Fluorki (mgF/dm3) 0,13 0,2 0,21 ≤ 1,5
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) 663 610 780 ≤ 2500
Wapń (mgCa/dm3) 94 79 85
Magnez (mgMg/dm3) 13 11 18 30-125*
Twardość (mgCaCO3/dm3) 289 242 287 60-500
Twardość – przeliczenia jednostek:
(mval/dm3) 5,78 4,84 5,74
(mmol/dm3) 2,89 2,42 2,87
(stopnie niemieckie DH) 16,2 13,6 16,1
(stopnie angielskie) 20,2 16,9 20,1
(stopnie francuskie) 28,9 24,2 28,7

* nie więcej niż 30, mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.

Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz