Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Młodych Techników

Data dodania: 18-07-2019

  1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
    MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 19, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
    „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Młodych Techników”
  3. Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

JSM – Instalacje Sp. z o.o.

  1. Wrocławska 52 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
    Cena brutto wybranej oferty: 554 730,00 zł

2. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta Cena brutto oferty
1. JSM – Instalacje Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 52 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

554 730,00 zł
2. PEBUD Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 16/18, 54-436 Wrocław

498 840,00 zł

(oferta odrzucona)

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp informuję, że Wykonawca firma Pebud Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 16/18, 54-436 Wrocław zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) Ustawy pzp został wykluczony z postępowania, ponieważ Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w złożonej ofercie w dokumencie JEDZ oświadczył, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Natomiast na etapie składania dokumentów
i wyjaśniania ich treści na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie dostarczył wymaganych dokumentów.

W dniu 29.05.2019 r., w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dostarczył Zamawiającemu dokumenty podmiotu trzeciego, tj. firmy Exprim Sp. z o.o. W związku z rozbieżnościami wynikającymi z oferty Wykonawcy i złożonych dokumentów, Zamawiający pismem z dnia 10.06.2019 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi pismem z dnia 14.06.2019 r., Wykonawca poinformował Zamawiającego, że „na etapie składania ofert w dokumencie JEDZ oraz Formularzu Ofertowym nie został wskazany przez nas Podwykonawca firma Exprim Sp. z o.o. ani Przedsiębiorstwo Budowlane ABM Sp. z o.o., który obecnie również użycza nam referencji. Brak wskazania Podwykonawcy wynika z planów rozwojowych naszej firmy zakładających rozszerzenie działalności o roboty bezwykopowe m.in. przewierty HDD oraz Kraking. W związku z tym planowaliśmy wykonanie prac własnym osobowo – sprzętowym.”

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawartej w wyroku z 4 maja 2017 r. w sprawie C – 387/14 Esaprojekt: Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Takie działanie należy traktować jako istotną zmianę oferty zabronioną przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego, tj. firmę Pebud Sp. z o.o. uznaje się za odrzuconą.

Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz