Przejdź do treści głównej

ZAGOSPODAROWANIE OSADU Z WOŚ

Data dodania: 18-11-2014
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zagospodarowanie osadu z WOŚ
3. Na podstawie § 69 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK S.A. we Wrocławiu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta:
Chemeko-System Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
i
SG Synergia Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna
z ceną netto: 1 425 000,00 zł oraz rzeczywistą ilością kilometrów od WOS do miejsca zagospodarowania Odpadu 86 km

4. W postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena oferty

Rzeczywista ilość kilometrów od WOS do miejsca zagospodarowania Odpadu

1.

IGOMA Sp. z o.o. Gorzesław 76 lok. 2, 56-420 Bierutów

1 199 850,00 zł, w tym ryczałtowa cena jednostkowa netto za zagospodarowanie 1 Mg Odpadu: 79,99 zł

173 km (ul. Polna 3, 44-120 Paczyna)

2.

Chemeko-System Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław
i
SG Synergia Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna

1 425 000,00 zł, w tym ryczałtowa cena jednostkowa netto za zagospodarowanie 1 Mg Odpadu: 95,00 zł
(cena oferty netto po negocjacjach ceny przeprowadzonych na podstawie § 70 ust. 1 pkt 2 a) Regulaminu)

86 km (Zakład Utylizacji Recyclingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej)

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 66 ust. 1 pkt 2) Regulaminu oferta Wykonawcy Igoma Sp. z o.o., Gorzesław 76 lok. 1, 56-420 Bierutow została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Zgodnie z rozdz. XV pkt 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że na dzień złożenia oferty podana trasa jest przejezdna dla samochodów o ładowności powyżej 25 ton oraz oświadczenia, że zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę wiedzą, trasa ta będzie przejezdna dla samochodów o ładowności powyżej 25 ton przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczamy, że na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania podana trasa jest przejezdna dla samochodów o ładowności powyżej 25 ton.”
Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego w dnia 3.11.2014 r. „oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XV pkt 2 SIWZ nie jest warunkiem udziału w postępowaniu, a treścią oferty i będzie oceniane przez Zamawiającego pod kątem zgodności treści oferty z wymaganiami zapisanymi w SIWZ.”
Ponieważ Wykonawca złożył oświadczenie o innej treści i w mniejszym zakresie niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, treść jego oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz