Przejdź do treści głównej
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TLENU TECHNICZNEGO DO PRODUKCJI OZONU STOSOWANEGO W UZDATNIANIU WODY PITNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA ZPW NA GROBLI.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MESSER POLSKA Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH W ILOŚCI 19 SZTUK ORAZ DOSTAWA 1 SZTUKI PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO REJESTRACJI ILOŚCI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPRACOWANIE KONCEPCJI SCENARIUSZA WYSTAWY W TWORZONYM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ART FM Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE OBIEKTU WENTYLATORNI ORAZ BUDYNKU AGREGATÓW WODY LODOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I PRZEŁOŻENIEM SIECI C.O..
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Nycz, Marek Nycz, ul. M. Smoluchowskiego 24/26, 50-372 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM INSTALACJI CENTRALNEGO SYSTEMU ODKURZANIA W BUDYNKU SUSZARNI OSADÓW (M3) NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
VAC-SERVICE Roman Trzoński ul. Bracka 20b, 40-851 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SPRZĘTU BUDOWLANEGO, TJ. KOPARKO-ŁADOWAREK.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTRAC POLSKA Sp. z o.o. Wolica, Al. Krakowska 3, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZTERECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU VAN/KOMBI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Car Center Sp. z o.o. ul. Muchoborska 7, 54-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE PROWADZONE W 2014 ROKU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. WIBUD s.c. Dekarstwo Budownictwo Witwiccy, ul. Czerwonych Maków 3A, 51-376 Wrocław, 2. Przedsiębiorstwo Budowlane „BOTAM” Sp. z o.o., ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław, 3. SQ-SERWIS Szymon Szóstak, ul. 1 Maja 55, 64-100 Leszno, 4. „ROBERT GRZECHNIK” usługi budowlane i wykończeniowe, remonty, inż. Robert Grzechnik, ul. Inżynierska 64/26, 53-230 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA STACJI BADAWCZEJ NA TERENIE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNO-EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EUROSYSTEM” Sylwia Witkowska-Jankowska, Czeszów, ul. Trzebnicka 14, 55-106 Zawonia, 2. BEM-BUD Sp. z o.o., ul. Kowalska 106, 51-424 Wrocław, 3. MAR-POL Bartosz Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Miękinia, 4. Zakład Usług „ZOMER” Krzysztof Nelec, ul. Kwiatowa 37, Skokowa, 55-110 Prusice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYSZCZEGÓLNIONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KJMK MEBLE Sp. z o.o. ul. Ks. Bp. Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 3 SZTUK AGREGATÓW POMPOWYCH PRZECIWPOWODZIOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KLAUDIA Sp. z o.o. ul. J. Kreta 24, 43-450 Ustroń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, TECHNOLOGICZNE I GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU ODWADNIANIA OSADU (M2) WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „JANÓWEK” PRZY UL. JANOWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DiMEN s.c., Świerzna 21B, 56-400 Oleśnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA” ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ – II POSTĘPOWANIE.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ ŚRODKÓW DO PRZYGOTOWYWANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ W PROCESIE WYMIANY CIEPŁA – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ ŚRODKÓW DO PRZYGOTOWYWANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ W PROCESIE WYMIANY CIEPŁA – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA STACJI BADAWCZEJ NA TERENIE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODZIALE NA ZADANIA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. Intelplast Sp. z o.o. , ul. Robotnicza 68A, 53-608 Wrocław, 2. Chemtech, Krzysztof Januszkiewicz, Pl. Konstytucji 5/84 00-657 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA HYDRANTÓW PODZIEMNYCH Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM DN 80 PN 10 I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM DN 80 PN 10 W OKRESIE 24 MIESIĘCY.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, 43-391 Mazańcowice 57
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wapna palonego mielonego dla Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TRZUSKAWICA SA Sitkówka 24, 26-052 Nowiny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału ściekowego nr 1 wraz z dostawą i montażem nowych krat: rzadkiej i gęstej w budynku hali krat na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HUBER TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem (wymiana) dźwigu osobowego dla obsługi pomieszczeń stacji badawczej w budynku chemicznym Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„Dźwig-Ar” Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Marek Wojsław, 53-308 Wrocław, ul. Kamienna 6/64
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa pojazdów ciężarowych – umowa ramowa
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Serwis Aut Ciężarowych – LKW Zenon Zawada, 63-642 Perzów 73, siedziba 51-129 Wrocław ul. Lekarska 4/6; MAN Truck & Bus Polska SP. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji – umowa ramowa
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Z.U.P.H. Autofach Rafał Mikołajski ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Strachowickiej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„HAL-SAN” Zakład Projektowy Halski Zbigniew ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy kolektora północnego Etap IV i Etap V – Zadanie 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa polegająca na dzierżawie 20 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym przez okres 36 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TOSHIBA TEC POLAND S.A. ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy instalacji magazynowania i dawkowania koagulantu w ZPW Mokry Dwór oraz remontu elewacji budynku chemicznego.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WODROPOL S.A. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Wrocławia
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o. ul. Buska 5A, 53-326 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Utrzymanie czystości w obiektach MPWiK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o. ul. Łowiecka 6/8, Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa pojazdów do 3,5 t.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WROCŁAW-SERWIS 4×4 Sp. z o.o. ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław; LCM CORP Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 9, 52-017 Wrocław; CAR CENTER Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 9, 52-017 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawę armatury wodociągowej – opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o. ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych służących do przygotowania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ARCHEM Sp. z o.o. ul. Wesoła 8, Łany, 55-002 Kamieniec Wrocławski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu i pojazdów służących do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa wraz z materiałami eksploatacyjnymi
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Sezam-Instal Sp. J. ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE OBIEKTU STREFY WEJŚCIA DLA ZADANIA: MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY NR 1 NA TERENIE ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE „ŚCIEŻEK WODNYCH” I FONTANN OZDOBNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ WODY DO PUNKTÓW CZERPALNYCH I ODPROWADZENIEM WODY FONTANN W DAWNYM ZBIORNIKU WODNY NR 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: Lider konsorcjum: Piotr Rogozik EKOINWEST, Przeginia 293, 32-049 Przeginia Partner konsorcjum: GE Holding Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2a, 31-223 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
VEGANET Sp. z o.o. ul. Czeska 12, 51-112 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Digital Force Sp. z o.o. ul. Świderska 113/24, 03-128 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ANCHEM Sp. j. ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o. ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA INSTALACJI DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY NA GROBLI WE WROCŁAWIU.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ZABUDOWY W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH DO 3,5 TONY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MOBILCAR S.C. Dobrzeń 26, 56-410 Dobroszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GeoSoilTest Geologiczne Badania Gruntów Norbert Baran ul. Słoneczna 23,57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi czyszczenia i inspekcji TV sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Eko-Service Sp. z o.o. sp. k. ul. Sowia 6B, 32-500 Chrzanów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem zabudowy w samochodach dostawczych do 3,5 tony
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Regeneracja wraz z wydobyciem, ponownym zasypaniem oraz uzupełnieniem ubytków węgla aktywnego typu sorpcyjnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej z filtrów nr 16-18 i 22-24 w ZPW Mokry Dwór oraz z filtrów nr 1-3 w ZPW Na Grobli.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, a także pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Brodzkiej we Wro
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„HAL-SAN” Zakład Projektowy Halski Zbigniew ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu terenu przed zjawiskami erozyjnymi i osuwiskiem skarpy przy ulicy Na Grobli.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: MAKINUS Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57, 50-127 Wrocław i DUR-FAN Duduś Franciszek, Duduś Rafał ul. Górecka 65A, 54-060 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy kolektora północnego Etap IV i Etap V – Zadanie 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot, ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Utrzymanie terenów zielonych MPWiK S.A. we Wrocławiu.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie A i B: Outer Sp. z o.o. Sp. K. ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław Zadanie C: WAPATRA Waldemar Paściak – ul. Estońska 40/39 54-401 Wrocławw Zadanie D: Outer Sp. z o.o. Sp. K. ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż pilotażowej stacji membranowej.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CHEMTECH Krzysztof Januszkiewicz Pl. Konstytucji 5/84, 00-657 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy – Zadanie 3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Apator Powogaz S.A. ul. Janickiego 23/25, Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy – Zadanie 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIROMETR Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1a, Goleszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy – Zadanie 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON POLSKA SP. Z O.O. UL. T. ROMANOWICZA 6, 30-702 KRAKÓW
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów i innych urządzeń w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 864, 02-603 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń laboratoryjnych Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta, ul. Osobowicka 159/3, 51-001 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa zestawów pomiarowych do rejestracji i odczytu parametrów hydraulicznych na sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Biegłej we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum: Zakład Instalacji Sanitarnych Aleksander Tomczyk Al. Różyckiego 2A, 51-612 Wrocław i Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SZEŚCIU KOMPUTERÓW-SERWERÓW I ROZBUDOWĘ KLASTRA OBLICZENIOWEGO MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BETACOM Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA I KALIBRACJA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK S.A. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau S.J. ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO ETAP V
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH DLA ZADANIA: MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY NR 1 NA TERENIE ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POPRZECZNEJ ETAP I – KANALIZACJA SANITARNA W UL. SOŁTYSOWICKIEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE POSADZEK I NIECKI WODNEJ W DAWNYM ZBIORNIKU WODY NR 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT UKŁADU SPALINOWEGO BĘDĄCEGO CZĘŚCIĄ GENERATORA GAZOWEGO JENBACHER JMS 312
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KWE Technika energetyczna Sp. z o.o., ul. Miedziana 38, 43-305 Bielsko-Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, SYSTEMU AUDIO I SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W DAWNYM ZBIORNIKU WODY NR 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AGIS Fire & Security Sp. z o.o.,ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK SA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
COMEX Przedsiębiorstwo Techniki Wentylacji Klimatyzacji Sp. z o.o. Sp.k., ul. Maślicka 154, 54-107 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI POŁUDNIOWEJ ZABYTKOWEGO BUDYNKU WIEŻY CIŚNIEŃ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konserwacja Zabytków Architektury Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa 289, 30-243 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USUWANIE STANÓW AWARYJNYCH POWODUJĄCYCH ZATORY NA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ, OGÓLNOSPŁAWNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o. ul. Buska 5A, 53-326 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SPRZĘTU I POJAZDÓW SŁUŻĄCYCH DO RENOWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ METODĄ DŁUGIEGO RĘKAWA WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Firma Sezam-Instal Sp. J. ul. Cygana 1, 45-131 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-KAN, CO Kobylański Piotr ul. Petrażyckiego 34/2, 52-419 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 180 TON CHLORANU (III) SODU W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZOWEGO (III)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH (UMOWA RAMOWA)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND s.a. ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Technika Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i PW Krzysztof Dobrzański (członek konsorcjum) ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: 1. mLeasing Spółka z o.o. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa – lider 2.ESS – Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA REAGENTÓW DO ANALIZATORÓW ZAWARTOŚCI MANGANUI ŻELAZA W WODZIE TYPU SENTINEL FIRMY GALVANIC APPLIED SCIENES
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-16 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA POLEGAJĄCA NA DZIERŻAWIE 17 SZTUK AUTOMATÓW WYDAJĄCYCH GORĄCE NAPOJE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CAFE+CO DELIKOMAT Sp. z o.o. al. Generała Andersa 588, 43-300 Bielsko-Biała
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KONTENTU MULTIMEDIALNEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: New Amsterdam Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków NoLabel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 4
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1 oraz New Amsterdam Sp. z o.o., 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1 oraz New Amsterdam Sp. z o.o., 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE INSTALACJI PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KURTYNY WODNEJ I DRUKARKI WODNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REGENERACJA WRAZ Z WYDOBYCIEM, PONOWNYM ZASYPANIEM ORAZ UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW WĘGLA AKTYWNEGO TYPU SORPCYJNEGO STOSOWANEGO DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ Z FILTRÓW NR 16-18 I 22-24 W ZPW MOKRY DWÓR ORAZ Z FILTRÓW NR 1-3 W ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN: „INFRASTRUKTURA DROGOWA ORAZ PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY UL. NA GROBLI WE WROCŁAWIU”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Trillian GmbH, Selerweg 41, 12169 Berlin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIEDMIU PANELI OPERATORSKICH W OBSZARZE UJMOWANIA I UZDATNIANIA WODY MPWIK SA WRAZ Z ICH MONTAŻEM, INSTALACJĄ, ZAPROGRAMOWANIEM I URUCHOMIENIEM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BIAP Sp. z o.o. ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA „PRZYSTOSOWANIA DO PRACY WYSPOWEJ TRZECH MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REGENERACJA WRAZ Z WYDOBYCIEM, PONOWNYM ZASYPANIEM ORAZ UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW WĘGLA AKTYWNEGO TYPU SORPCYJNEGO STOSOWANEGO DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ Z FILTRÓW NR 16-18 I 22-24 W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GRYFSKAND Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 2: Konsorcjum firm: New Amsterdam Sp. z o.o. i NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A Zadanie nr 3: New Amsterdam Sp. z o.o. i NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A Zadanie nr 5: New Amsterdam Sp. z o.o. i NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A Zadanie nr 9: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1 Zadanie nr 14: Deko-BAU Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 1
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONTAŻ REJESTRATORÓW ZAKŁÓCEŃ WRAZ Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU MONITOROWANIA I STEROWANIA SMPE SYNDIS-RV O REJESTRACJĘ ZAKŁÓCEŃ W WYBRANYCH POLACH ROZDZIELNI SN RG NA GROBLI I RG1 WOŚ W MPWIK WROCŁAW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroporcesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK SA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ekotrade Sp. z o.o. Przedstawicielstwo we Wrocławiu, 53-146 Wrocław, ul. Racławicka 2-4
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRZEGLĄDU SERWISOWEGO INSTALACJI WYTWARZANIA I DOZOWANIA ROZTWORU DWUTLENKU CHLORU CLO2 WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW W CHLOROWNI ZPW NA MOKRYM DWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUA SEEN Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE: MODELI, EKSPONATÓW, STANOWISK ORAZ INSTALACJI EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI SCENOGRAFII
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 7: Deko-BAU Sp. z o.o., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin; pozostałe Zadania: Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO ETAP V
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA ”BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ”, W ZAKRESIE WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZAMKNIĘTEGO (BTL) PRZY ULICY NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT SITA OBROTOWEGO PROFILTER NR 2 W POMPOWNI CZECHNICA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROFILTER Sp. z o.o. ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ W OKRESIE 24 MIESIĘCY W ILOŚCI 1600 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU SMARNEGO DO TRZECH GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER JMS 312 GS BL.C W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE, MONTAŻ NA EKSPOZYCJI I URUCHOMIENIE INSTALACJI PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KURTYNY WODNEJ I DRUKARKI WODNEJ-II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-16 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum „Grupa 6” sc., 54-514 Wrocław, ul. Komeńskiego 19A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE OSADU Z WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: a)Lider konsorcjum: TRANS KRUSZ EKO Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna,b)Partner konsorcjum: SITA Zachód Sp. z o.o.., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „REWITALIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. NA GROBLI 14/16, WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUG SERWISOWYCH DMUCHAW HV-TURBO, TYP KA5S-GK200 W ILOŚCI 10 SZT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W STUDNI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „POLANKA” NA ULICY BAŁTYCKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.U.H.P. PELESCRIME Sp. z o.o. ul. Dawida 30/1A, 50-527 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH PRZECIWODOROWYCH DAWKOWANYCH DO ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Budowlany D. Sosnowski ul. Ametystowa 6, 52-215 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH TYPU TABLET WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TAKMA Tadeusz Tiuchty ul. Poświęcka 1A, 51-128 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU SMARNEGO DO TRZECH GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER JMS 312 GS BL.C W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
H&G Z.Hołdys, J.Gorel Sp.j., ul. Boczna 8, 44-240 Żory
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POPRZECZNEJ ETAP I – KANALIZACJA SANITARNA W UL. SOŁTYSOWICKIEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o. ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź; Zadanie nr 2: GERPOL INSTALACJE Sp. z o.o. S.K. ul. Parkowa 19, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTOSOWANIE SYSTEMU INERTYZACJI ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO OSADU SUCHEGO SL102 DO PRACY CIĄGŁEJ – SYSTEM CIĄGŁEJ INERTYZACJI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ekomakpol Sp. z o.o. Dąbrowa, ul. Szkolna 99 62-070 Dopiewo
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JONAX s.c. ul. Żwirki Wigury 6 m. 28, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE USŁUG SERWISOWYCH DMUCHAW HV-TURBO, TYP KA5S-GK200 W ILOŚCI 10 SZT.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Heymservice Sp. z o.o. ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 73, 85-795 Bydgoszcz
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH BUDOWLANYCH W OBIEKCIE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Usługi Budowlane Sławomir Korczyk Pławy, ul. Pławianka 12, 32-600 Oświęcim
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII NA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AGABUD, ul. Wolinian 18, 52-339 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „REWITALIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. NA GROBLI 14/16, WE WROCŁAWIU” – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BOTAM Sp. z o.o. ul. L. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE KORYT ROZPŁYWOWYCH NA FILTRACH W ZPW NA MOKRYM DWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZEC SERVICE Sp. z o.o. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PHTSPiO SUPON Sp. z o.o. ul. Ołbińska 19, 50-233 Wrocław, Hurtownia BENITA Grażyna Błasiak ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica, Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI I ODCZYTU PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ W UKŁADZIE ENERGETYCZNYM ZAKŁADÓW PRODUKCJI WODY NA GROBLI I MOKRY DWÓR ORAZ UKŁADZIE ENERGETYCZNYM PORT PÓŁNOCNY (STARY) – PORT POŁUDNIOWY (NOWY)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: REVICO S.A. Oddział Elektromontaż Wrocław, ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, Partner konsorcjum: PBW OLMEX S.A., Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Barczewo
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Z OBIEKTÓW ZAKŁADÓW VOLVO POLSKA SP. Z O.O. ORAZ AKWAWIT-POLMOS SA DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT ul. Promenada 25, 54-025 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT ELEWACYJNYCH I POKRYWCZYCH PRZY UL. NA GROBLI WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO ETAP V
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEKISUI SPR Poland Sp. z o.o. ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI I ASPEKTÓW TECHNICZNYCH WYKORZYSTANIA POTENCJALNEJ RETENCJI ŚCIEKÓW W KOLEKTORACH ODRA I ŚLĘZA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy A. Wartalski J. Wartalski, ul. Długa 4a, 50-220 Miłoszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU UKŁADÓW POMIAROWYCH BIOGAZU, OLEJU TERMALNEGO ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO ROZLICZEŃ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-usługowe „Lelonkiewicz” Ewa, Zbigniew, Leszek Lelonkiewicz S.J. , Zielęcice, ul. Klonowa 12, 49-318 Skarbimierz
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA METROLOGICZNA WODOMIERZY.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz, ul. Gen. Świerczewskiego 23, 66-200 Świebodzin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE – UMOWY RAMOWE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Robert Grzechnik, Usługi budowlane i wykończeniowe, remonty, ul. Inżynierska 64/26, 53-230 Wrocław, Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DOM-STYL”, ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław, SQ-Serwis Szymon Szóstak, ul. 1-go Maja 55, 64-100 Leszno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA OBIEKTACH TECHNOLOGICZNYCH SYSTEMU PRZERZUTU WODY, ŁĄCZĄCEGO RZEKĘ NYSĘ KŁODZKĄ Z RZEKĄ OŁAWĄ ORAZ PRAC INTERWENCYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI OPOMIAROWANIA I STEROWANIA PRACĄ PRZELEWÓW BURZOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KRAK-MAN Operator Krakowskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 3, 32-410 Dobczyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR 3 I 4 NA TERENACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Bauma Sp. z o.o., ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA NAPŁYWU ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I SANITARNEJ MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BCE Kraków Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 23/3, 30-102 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ I CIEPLNEJ BUDYNKU BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
STARCORP S.A. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WYMIANA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO „BICARBOX S” W ODSIARCZALNI BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ODZYSKIEM LUB UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ŚWIADCZONEJ USŁUGI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIGA-TECH S.C. MICHAŁ ZUCHARA PIOTR ZUCHARA MASZKÓW 147, 31-095 IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU GLINOWEGO DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.P.H.U. Węglo-Stal Waldemar Biskupek, ul. Chorzowska 50B, 44-100 Gliwice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM DO KOSZENIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ CZTERECH NACZEP DO WYWOZU OSADU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITRON Polska Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 6, 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 2
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MIROMETR Sp. z o.o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY W OKRESIE 12 MIESIĘCY – ZADANIE 3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
APATOR Powogaz SA ul. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
TRANSPORT OSADU Z WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Trans-Krusz Sp. z o.o. Sp. k-a, ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz