Przejdź do treści głównej

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie - Jaz, Pompownie.”

 

Data opublikowania: 03.10.2017
Rodzaj zamówienia usługi (CPV: 71320000-7)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie – Jaz, Pompownie.”

UWAGA! PIĄTA zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny. Informacje z przeprowadzonego dialogu technicznego: TUTAJ

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 28.09.2017 r. Ogłoszenie nr 2017/S 189-387721

Termin wykonania zamówienia 18 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 10.000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: SIWZ, OPZ, OPZ – EKSPERTYZA,JEDZ,wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dnia 10.10.2017,załączniki edytowalne,wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 z dnia 11.10.2017,wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia 26.10.2017,wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 z dnia 16.11.2017,wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 z dnia 06.12.2017,wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 z dnia 14.12.2017,OBOWIĄZUJĄCY OPZ,wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 z dnia 20.12.2017
Cena specyfikacji 0 zł
Osoba do kontaktu – imię i nazwisko Marcin Kozłowski
Kontakt e-mail marcin.kozlowski@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-01-09
Czas składania ofert 9:30
Termin otwarcia ofert 2018-01-09
Czas otwarcia ofert 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

WARUNKI
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena  – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz