Przejdź do treści głównej

O CNT

Centrum Nowych Technologii (CNT) to jednostka o charakterze badawczo-rozwojowym, wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPWiK S.A. we Wrocławiu. Podstawowym celem CNT jest szeroko rozumiany rozwój technologiczny Spółki, który prowadzi do zwiększenia efektywności procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Centrum współpracuje  ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi m.in. z jednym z największych na świecie instytutem badawczo-rozwojowym ITRI z Tajwanu, Wrocławskim Centrum Badań EiT+, największym w Polsce konsorcjum naukowo-przemysłowym „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI), w ramach którego zarządza działalnością Centrum Kompetencji „Woda i Środowisko”.
Zespół CNT składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów oraz pracowników naukowych. W niespełna cztery lata zespół ten zrealizował kilkadziesiąt zadań i projektów o charakterze badawczo – rozwojowym. Do realizacji poszczególnych zadań powoływane są zespoły projektowe, które analizują wielotorowo poszczególne zagadnienia.  Przy Centrum Nowych Technologii działają Rada Programowa oraz Komitet Naukowy, które są ciałem doradczym w zakresie współpracy z miastem oraz uczelniami wyższymi.
Centrum dysponuje specjalistycznym zapleczem badawczym w postaci dwóch pilotażowych stacji badawczych, które powstały w ramach projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych z NCBiR realizowanych we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.

WSPÓŁPRACA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWA

kompetencje CENTRUM KOMPETENCJI

Centrum Kompetencji Woda i Środowisko (CK WIŚ) zostało utworzone przez MPWiK w 2014 roku i funkcjonuje w ramach największego w Polsce konsorcjum naukowo-przemysłowego IATI.

Centrum Kompetencji (CK WIŚ) stwarza warunki w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, przede wszystkim poprzez kojarzenie specjalistów, narzędzi badawczych i partnerów z kraju oraz zagranicy.

Prace CK WIŚ obejmują następujące dziedziny:
– Inżynieria i ochrona środowiska
– Gospodarka wodno-ściekowa
– Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków
Jeżeli reprezentują Państwo Instytucję związaną z wyżej wymienionymi dziedzinami i są zainteresowani współuczestnictwem w pracach Centrum Kompetencji, prosimy o kontakt na adres: centrum.kompetencji@mpwik.wroc.pl. Więcej o IATI: www.iati.pl lub pod numerem telefonu 691 900 272.

rada_programowa

Rada Programowa przy Centrum Nowych Technologii jest ciałem doradczym wodociągów wrocławskich, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Celem Rady jest:

komitet naukowy 1

Komitet naukowy został powołany w 2012 roku i w organizacji znajduje się przy Centrum Nowych Technologii.Pełni on funkcję ciała doradczego Zarządu MPWiK S.A. oraz Centrum Nowych Technologii.

Celem Komitetu jest:

Członkami Komitetu są przedstawiciele największych wrocławskich uczelni ze stopniem lub tytułem naukowym o uznanym dorobku, których profil naukowy i badawczy odpowiada zakresowi jego działania. W skład Komitetu wchodzą również przedstawiciele MPWiK S.A.

udostepnianie info UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem informacji dotyczących naszej firmy w celu wykorzystania ich w pracy naukowej/artykule prosimy o zapoznanie się z Zasadami udostępniania informacji dotyczących MPWiK do celów naukowych.

Poniżej można pobrać Zasady wraz z załącznikami.

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących MPWiK do celów naukowych (zał. 1) należy wypełnić elektronicznie (w edytorze tekstu) albo pisemnie używając znaków drukowanych, a następnie podpisać i przesłać na adres MPWiK S.A. Centrum Nowych Technologii 50-421 Wrocław ul. Na Grobli 14/16 albo złożyć osobiście w Kancelarii MPWiK, która mieści się w budynku recepcji (Budynek D) przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.

PROJEKTY B+R DOFINANSOWANE

BENCHMARKING

Od kilku lat MPWiK S.A. bierze udział w branżowych projektach benchmarkingowych. Należą do nich EBC oraz aquabench. Inicjatywa EBC zapoczątkowana w 2004 r. przez międzynarodowe stowarzyszenia oraz firmy wodociągowo – kanalizacyjne z Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii i Holandii.
Misją EBC jest wspieranie przedsiębiorstw z branży wodociągowej i kanalizacyjnej  w procesie ciągłej poprawy efektywności oraz przejrzystości ich działań.

Program benchmarkingu EBC jest realizowany poprzez:
1. Udostępnienie międzynarodowego programu benchmarkingu dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Zapewnienie platformy wymiany informacji dotyczących najlepszych dostępnych praktyk w dziedzinie zarządzania i procesów.
3. Umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie benchmarkingu.
4. Organizowanie szkoleń na temat wprowadzania zmian zwiększających efektywność.

W projekcie EBC corocznie udział biorą firmy wodociągowo-kanalizacyjne z całego świata.
Aquabench- jest stowarzyszeniem niemieckojęzycznych firm wodociągowo – kanalizacyjnych. Profilem działalności zbliżona jest do EBC, z którym również współpracuje. W swojej ofercie posiada wyodrębnione projekty benchmarkingowe dotyczące zarówno procesów kluczowych jak i wspierających działalność firmy wodociągowo-kanalizacyjnej.

OZE

Na dachu budynku Starej Ozonowni przy ul. Na Grobli we Wrocławiu zainstalowany jest układ trzech Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) produkujących energię cieplną i elektryczną. Na część cieplną układu składają się trzy płaskie kolektory słoneczne połączone z 300l zbiornikiem solarnym, w którym przygotowywana jest ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku. Energia elektryczna generowana jest na turbinie wiatrowej o poziomej osi obrotu oraz na polikrystalicznych modułach fotowoltaicznych, a następnie magazynowana w baterii akumulatorów żelowych. Wyprodukowana przez OZE energia zużywana jest przez zewnętrzne oświetlenie budynku.

Od czerwca 2015 roku prowadzony jest monitoring parametrów pracy układu OZE (pomiar temperatur i przepływów w części cieplnej oraz pomiar napięcia i natężenia prądu w części elektrycznej). Uzupełnieniem układu pomiarowego OZE jest stacja pogodowa zlokalizowana na dachu zbiornika wody czystej na terenie ZPW Na Grobli, w sąsiedztwie badanego układu Odnawialnych Źródeł Energii. Wyposażenie stacji pogodowej pozwala na ciągły pomiar takich parametrów jak: wysokość opadów atmosferycznych, usłonecznienie, natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne oraz temperatura powietrza zewnętrznego.

Analiza zebranych danych pozwoli wyznaczyć rzeczywistą efektywność układów OZE w warunkach wrocławskich, głównie pod kątem rozbudowy podobnych układów na pozostałych obiektach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

DESZCZOMIERZE

Z uwagi na istotny wpływ opadów atmosferycznych na eksploatacje systemu kanalizacyjnego Wrocławia oraz prowadzenie procesu oczyszczania ścieków, MPWiK S.A. stale monitoruje intensywność i czas trwania opadów przy użyciu własnej sieci deszczomierzy. Pierwsze urządzenia zamontowano w 2011 r. na potrzeby kalibracji modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej. W kolejnych latach sieć była rozbudowywana i liczy obecnie  11deszczomierzy.

W dwóch lokalizacjach prowadzony jest bardziej szczegółowy pomiar warunków atmosferycznych za pomocą stacji pogodowych. Oprócz danych o opadach rejestrowane są tam pomiary temperatury, kierunku i prędkości wiatru, nasłonecznienia i wilgotności.

Deszczomierze zlokalizowane są na obiektach technologicznych należących do MPWiK S.A. Ich lokalizacja  została tak wybrana, by badać zmienność pola opadowego nad obszarem uzbrojonym w sieć kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

PROJEKTY B+R

Projekt „Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich (URBAN_WFTP)”

Przejdź

Projekt „Optymalizacja usuwania azotu – poprawa efektów oczyszczania i krok na drodze do samowystarczalności energetycznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków”

Przejdź

Projekt „Badania skuteczności nowych technologii oczyszczania wody jako krok ku zmianie myślenia o rozwoju branży wodociągowej”

Przejdź

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz