Przejdź do treści głównej

Zapoznaj się z aktualnym trybem realizacji spraw w MPWiK

Wejdź i sprawdź

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta umożliwia:

 • załatwienie formalności związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków;
 • uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 • przekazanie odczytu wodomierza;
 • zlecenie rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 • zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego oraz tymczasowego zasilania placu budowy (dzierżawa stojaka hydrantowego);
 • uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach;
 • wnoszenie opłat za pomocą karty płatniczej;
 • złożenie reklamacji

Reklamację można złożyć  pisemnie na adres korespondencyjny ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, lub adres e-mail: bok@mpwik.wroc.pl oraz telefonicznie 71 34 09 655. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

   – imię i nazwisko lub firmę podmiotu zgłaszającego

   – przedmiot reklamacji

   – przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację

   – informacje dotyczące kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację (w tym numer telefonu)

Zgłoszona reklamacja zostanie zarejestrowana i zweryfikowana pod kątem przedstawionych okoliczności oraz zasadności.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia. W przypadku spraw reklamacyjnych wymagających kontroli w terenie lub dodatkowego rozpoznania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Odbiorca zostanie powiadomiony.

 • podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków można wysłać mailowo na adres e-mail: bok@mpwik.wroc.pl.

Do wypełnionego podpisanego wniosku należy przedstawić:

– tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;

– protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem wodomierza głównego na dzień przejęcia nieruchomości;

– w przypadku współwłasności zgoda współwłaścicieli do zawarcia umowy;

W przypadku gdy właścicielem jest podmiot gospodarczy dodatkowo należy dołączyć

– wypisu z rejestru prowadzącego przez organ rejestrujący (KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej)

– NIP

– Regon

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, MPWiK S.A. przedstawi propozycję umowy.

 • uzyskanie informacji o sposobie rozstrzygania sporów

W przypadku spraw spornych dotyczących:

– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

– odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci

Odbiorca usług ma prawo do złożenia wniosku o ich rozstrzygnięcie do organu regulacyjnego – Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 Wrocław.

Jeżeli zauważyłeś awarię na mieście, zgłoś nam to

  Adres zdarzenia  Wrocław

  Dane zgłaszającego

  Wybierz rodzaj wycieku (wymagane)
  Zdjęcie zdarzenia (maksymalnie 5):

  Max. waga pliku: 5MB

  Format pliku: JPG/PNG

  Dane kontaktowe

  MPWiK
  ul. Na Grobli 19
  50-421 Wrocław
  tel. 71 34-09-500

  e-mail:
  mpwik@mpwik.wroc.pl

  Zamknij
  UWAGA AWARIA

  Planowana data przywrócenia dostawy wody:
  Zamknij

  Brak wydarzeń w tym dniu

  Zwiń
  Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
  Dziękujemy

  Brak wydarzeń

  Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

  Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

  Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
  Zgadzasz się?

  Telefon Koperta Email
  Zaktualizuj swoje dane kontaktowe
  Uzupełnij formularz