Przejdź do treści głównej
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI I ODCZYTU PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ DO ZDALNEGO ODCZYTU WSKAZAŃ WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRACE KONSERWACYJNO – REMONTOWE (UMOWA RAMOWA)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Robert Grzechnik ul. Inżynierska 64/26, 53-230 Wrocław; MAGNUM OPUS Sp. z o.o. Sp. k.ul. Gimnazjalna 1b, 51-170 Wrocław; LARY Weronika Nitecka ul. Buska 5A, 53-326 Wrocław; ML PROJEKT Marcin Lorenc Kamień ul. Szafirowa 8, 55-095 Długołęka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NADWOZIEM TYPU VAN WRAZ Z WYKONANIEM PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM – Instalacje Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 52, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA METROLOGICZNA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGA POLEGAJĄCA NA UTRZYMANIU CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczne Energopiast Sp. z o.o., ul. Łowiecka 6/8, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CSMS JANINA ŚWIĘCH-SKIBA ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI STACJI UZDATNIANIA WODY PAWŁOWICE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J. ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZOWEGO (III) DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ILOŚCI 3500 TON W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE I PRZEBUDOWIE UJĘCIA WODY PRZY JAZIE W MICHAŁOWIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INBUD S.C. ul. Zielona 8c Janików, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej na pl. Mongolskim we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PEBUD Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 16/18, 54-436 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa siarczanu glinu w roztworze
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komór napływowych i odpływowych wraz z przebudową instalacji technologicznych i elektrycznych w budynku Ozonowni oraz rozbudową instalacji deszczowej dla odwodnienia kanału z instalacją tlenu przy budynku Ozonowni na Mokrym Dworze
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wykonaniem przeglądów serwisowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OSADKOWSKI S.A. ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji układu dwóch pomp w pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Grupa Powen – Wafapomp S.A. ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kanału przerzutowego Nysa-Oława
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„GLOBISTIC” Rajmund Czernik, Pęcz 36, 57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego w ilości 4 300 Mg, odległość miejsca zagospodarowania do 100 km – zamówienie udzielane w częściach
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Vivena – Natura Sp. z o.o. ul. Wrocławska 68, 59-230 Prochowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa chloranu (III) sodu w postaci roztworu wodnego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPH „BEST-CHEM” Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: remont rowów przy Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HANSA-INVEST Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 6A, 62-500 Konin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Odbiór wywóz i zagospodarowanie skratek oraz piasku z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SG SYNERGIA Sp. z o.o. S. K. A. ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna i HILKIM Sp. z o.o. ul. Katowicka 34, 41-600 Świętochłowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa hydrantów podziemnych z dodatkowym zamknięciem DN 80 PN 10 i hydrantów nadziemnych łamanych z dodatkowym zamknięciem DN 80 PN 10
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Sp. z o.o. S.K. Mazańcowice 57, 43-391 Jasienica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu: Zadanie 1: Obsługa serwisowa systemów firmy Sieger do wykrywania i pomiaru niebezpiecznych gazów w powietrzu na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu i dostawa części zamiennych. Zadanie 2: Naprawa i kalibracja eksploatowanych przez MPWiK S.A. przenośnych wykrywaczy gazów szkodliwych i niebezpiecznych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Technopomiar Sp. z o.o., ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław cena oferty netto: 215.500,00 zł Była to jedyna oferta złożona na Zadanie nr 1 w przedmiotowym postępowaniu. Zadanie nr 2: Delta Service Stanisław Echilczuk Iwona Kuzik Robert Wargenau S.J. ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka cena oferty netto: 81.003,80 zł Była to jedyna oferta złożona na Zadanie nr 2 w przedmiotowym postępowaniu.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 4 545 sztuk wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 6 730 sztuk modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: ITRON Polska sp. z o.o., ul. Tadeusza Romanowicza 6, 30-702 Kraków z ceną brutto 1 934 696,65 zł Zadanie nr 2: DIEHL METERING sp. z o.o., Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów, z ceną brutto 1 441 498,50 zł Zadanie nr 3: APATOR POWOGAZ S.A., ul. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, z ceną brutto 29 261,70 zł
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, wraz z instalacją systemów bezpieczeństwa oraz wykonanie okablowania strukturalnego w kampusie MPWiK S.A. znajdującym się na terenie Zakładu Produkcji Wody na ul. Na Grobli 19-23
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Nexus Nowe Technologie S.A. ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wynajem 8 samochodów samowyładowczych o ładowności od minimum 10 ton do maksimum 16 ton
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BAUMA Sp. z o.o.ul. Piwna 12 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtwarzaniu nawierzchni po awariach
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wynajem 8 samochodów samowyładowczych o ładowności od minimum 10 ton do maksimum 16 ton
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu Sentinel firmy Galvanic Applied Sciences
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa armatury wodociągowej – opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego w okresie 24 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
IGE Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 2, 58-250 Pieszyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Odwodnienie płynnego osadu ściekowego znajdującego się w zbiorniku awaryjnym – lagunie we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, ul. Janowska 51 we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: Biuro Ekspertyz i Projektów Łucja Fukas-Płonka, ul. Krokusów 9, 41-700 Ruda Śląska, oraz Filtech Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 27a, 46-073 Chróścina
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ARCHEM SP. Z O.O., Łany ul. Wesoła 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków chemicznych do produkcji wody: Zadanie 1: chloru ciekłego w ilości 150 t.Zadanie 2: chloranu (I) sodu w ilości 60 t
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1: PCC ROKITA S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; Zadanie 2: ROCKCHEM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kwiatowa 33, 55-080 Kąty Wrocławskie,
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wynajem 8 samochodów samowyładowczych o ładowności od minimum 10 do maksimum 16 ton – II postępowanie
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BAUMA Sp. z o.o. ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dekolmatacja 45 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROWIERT Kirschke & Skowron S.J. ul. 19 stycznia 15, 97-400 Bełchatów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce elementów rozpoczętej inwestycji budowlanej Małej Elektrowni Wodnej na rzece Nysa Kłodzka
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„METAL-TRANS” Piotr Maraj ul. Sikorskiego 6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa licencji do rozbudowy klastra wirtualizacyjnego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ochrona obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1 i 3: Konsorcjum firm: 1)IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 2)IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. 3)IMPEL MONITORING Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, tj. 100, w Zadaniu 1 i 3 Zadanie 2: Konsorcjum firm: 1)SILEZJAN EKO, 2)SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro ochrony Mienia Sp. z o.o. ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław 3)BIURO OCHRONY RANGER Sp. z o.o. ul. Filipowicza 2, 52-200 Wrocław. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, tj. 95,3.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli w okresie 48 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIAD POLAND Sp. z o.o., ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy sieci wodociągowej dla zadania „Dostawa wody do Gminy Miękinia – budowa sieci wodociągowej w ul. Wilkszyńskiej”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski, ul. Chojnowska 96B/3,59-220 Legnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na dostawę odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i materiałów laboratoryjnych w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alfachem Sp. z o.o., Poznań; ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., Toruń; IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna, Radom
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego płukanego stosowanego do uzdatniania wody pitnej w ZPW Mokry Dwór na nowy wraz z wydobyciem, utylizacją obecnie pracującego i zasypaniem piaskiem świeżym 3 filtrów w ilości 271,5 m3
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WODROL Teodor Świątecki, ul. Bulwar Ikara 30/5, 54-130 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MESSER POLSKA Sp. z o.o.ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC ROKITA S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych (umowa ramowa)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPHU „ANEX” Krzysztof Wrona, Koniecpol; Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Sp. z o.o. , Wrocław; Zakład Produkcyjno-Handlowy „LULEX” Janusz Lulkowski, Skarżysko-Kamienna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie migracji systemów automatyki węzłów funkcjonalnych: Instalacja NaOH, Chlorownia, Aparatownia, Koagulant filtrów piaskowych, Pompownia II st. w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ISCAS Sp. z o.o. Al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż zestawów pomiarowych do rejestracji i odczytu parametrów hydraulicznych na sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
JSM – INSTALACJE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 52, 50-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych na terenach wodonośnych MPWiK S.A. Wrocław
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
WAGA-ELEKTRO Jerzy Konopacki ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont instalacji sterowania armaturą pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CONTROLTEC Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 5, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na dostawę środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych w okresie 12 miesięcy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hurtownia Benita, ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica; LP Serwis Sp. z o.o., Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica; AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Zientary-Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego służącego do przesyłania strumieni wideo oraz danych systemów SKD oraz SSWIN w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu sieciowego
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na osiedlu Ratyń – etap IIa, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i odbudową nawierzchni drogowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na remoncie systemów sterowania i łączności dziesięciu przepompowni ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont zabezpieczeń ŚN w stacjach elektroenergetycznych R3067 (RG1) WOŚ, R1756 Nowy Port, RS Michałów
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
REVICO Spółka Akcyjna, Mirosław 39C, 09-472 Słupno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników siodłowych z naczepami do wywozu osadów
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O.O. AL. KATOWICKA 9 WOLICA, 05-830 NADARZYN
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych z zabudową brygadową
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Konserwacja komór starego odżelaziacza w ZPW Na Grobli wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Geotrans S.A., ul Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław; „FILTECH” Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 27A, 46-073 Chróścina Opolska
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 40 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 60 zestawów terminali wraz z oprogramowaniem systemowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa pojazdów typu furgon o DMC do 3,5 tony
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
UNI-TRUCK Sp. z o.o. Al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wykonaniem przeglądów serwisowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu pick-up
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa samochodu ciężarowego do przewozu wody do picia z układem hydroforowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AR System Sp. z o.o. ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych, w tym:Zadanie 1: z nadwoziem typu hatchback 5 drzwiowy – 2 szt. Zadanie 2: z nadwoziem typu kombi 5 drzwiowy – 2 szt
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DOBRYGOWSKI Sp. z o.o. Oddział Długołęka ul. Wrocławska 54, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego układu ICP-MS gotowego do pracy wraz z dostarczeniem materiałów zapasowych na 2 lata pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Pro-Environment Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa czterech fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t pod zabudowę brygadową
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
UNI-TRUCK Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PEZAL Product Line Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu pick-up
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Dobrygowski Sp z o.o. ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 40 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 60 zestawów wraz z oprogramowaniem systemowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alterkom Sp. z o.o. ul. Borkowska 25B/U2, 30-438 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i wymiana złoża odsiarczającego w odsiarczalni biogazu pochodzącego z fermentacji osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKOWAVE Edward Kania Pisarzowice ul. Słoneczna 2, 55-330 Miękinia
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych w MPWiK S.A. Wrocław
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych koparek i koparko-ładowarki
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie 1: dostawa koparko-ładowarki: BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki. Zadanie 2: dostawa koparki kołowej o głębokości kopania min. 4,0 m: MECALAC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne. Zadanie 3: dostawa koparki kołowej o głębokości kopania min. 6,0 m: BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa układu kogeneracyjnego CHP, tj. agregatu biogazowego składającego się z silnika tłokowego, przystosowanego do pracy na biogazie oraz gazie ziemnym wraz z generatorem synchronicznym zamontowanym na wspólnej ramie, w zabudowie kontenerowej wraz z montażem i uruchomieniem
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELTECO POLAND S.A. ul. Księży Pijarów 5, 31-466 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa klastra zabezpieczającego infrastrukturę sieciową MPWiK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 50 zestawów komputerowych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Alterkom Sp. z o.o. ul. Borkowska 25b/U2, 30-438 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną i pompowania ścieków
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa 53 kompletów routerów CISCO wraz z akcesoriami do remontu systemu łączności obiektów wykorzystujących standard TETRA w MPWiK S.A. we Wrocławiu
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
POMERANIA SERVICES GROUP Sp. z o.o. ul. Koszalińska 22, 77-200 Miastko
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów, w tym: Zadanie 1: pojazdów elektrycznych bagażowych – 2 szt. Zadanie 2: wózków akumulatorowych osobowo bagażowych – 2 szt. Zadanie 3: pojazdów elektrycznych osobowych – 2 szt
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TENSI” s.c. R. Piątkowski, K. Warchałowski ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa platformy pełniącej rolę Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ConnectPoint Sp. z o.o. ul. Zagadki 21, 02-277 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa macierzy dyskowej
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i wykonaniem przeglądów serwisowych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.H.P. Agroefekt Sp. z o.o. Słupia 53, 63-642 Perzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa zestawów pomiarowych do rejestracji i odczytu parametrów hydraulicznych na sieci wodociągowej oraz do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUARD Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zawarcie umów ramowych na usługi mechaniczne
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1 : a) Technologia Budownictwa i Obróbki Metali TOM Sp. z o.o., ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław b) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława Zadanie nr 2 : a) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława Zadanie nr 3 : a) Technologia Budownictwa i Obróbki Metali TOM Sp. z o.o., ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław b) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława Zadanie nr 4 : a) Technologia Budownictwa i Obróbki Metali TOM Sp. z o.o., ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław b) ALL Spaw Artur Sendziuk , Osiek 58 A, 55-200 Oława:
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż analizatora ścieków oczyszczonych
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie zostało unieważnione
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Na Grobli
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z.o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 1800 Mg
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: 1) Geotrans S.A., ul Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław 2) BRAVET Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 115/222, 00-102 Warszawa
Pełen opis przetargu
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz