Przejdź do treści głównej

Dostawa flokulantu w postaci proszku do odwadniania (kondycjonowania) 40 000 Mg s.m. osadu przefermentowanego w ciągu 24 miesięcy

Data publikacji 16.05.2018.
Rodzaj zamówienia Dostawy (CPV: 24500000-9)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Dostawa flokulantu w postaci proszku do odwadniania (kondycjonowania) 40 000 Mg s.m. osadu przefermentowanego w ciągu 24 miesięcy

 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 14.05.2018 r.

Ogłoszenie Nr 2018/S 093-211938

UWAGA! Nowy formularz oferty.
Klauzula informacyjna RODO

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.08.2018r. do dnia 01.08.2020 r.
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 25.000,00 złotych
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, Espd-request, JEDZ, Nowy formularz oferty, Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 08.06.2018, Wykaz dostaw.
Cena specyfikacji 0 zł
Osoba do kontaktu – imię i nazwisko Grzegorz Domagała
Kontakt e-mail grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-06-25
Czas składania ofert 9:30
Termin otwarcia ofert 2018-06-25
Czas otwarcia ofert 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

zgodnie z dokumentem  zamówienia, tj. SIWZ.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie kryterium kosztu przyrostu o 1% suchej masy w osadzie przefermentowanym po jego odwodnieniu na prasach WPN-K firmy BELLMER w warunkach technicznych Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz