Przejdź do treści głównej

PROJEKT „Rozwój E-usług MPWiK S.A.”

W dniu 16.09.2021 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a MPWiK S.A. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój E-usług MPWiK S.A.” w ramach działania 2.1 „E-usługi publiczne” osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dofinansowanie projektu, który otrzymał numer RPDS.02.01.02-02-0002/21, będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest doskonalenie procesów obsługi elektronicznej klientów oraz usprawnienie procesów zarządzania gospodarką wodomierzową. W ramach nowych e-usług m.in. zapewniona zostanie możliwość zawierania elektronicznie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, co pozwoli skrócić proces ich zawierania i ograniczy tradycyjne obiegi papierowe. Klienci za pośrednictwem EBOK będą mogli samodzielnie rozliczyć zużycie wody i/lub odbiór ścieków na podstawie podanych przez siebie odczytów oraz otrzymywać powiadomienia o ponadnormatywnym zużyciu wody. Udostępniona zostanie także usługa umożliwiająca automatyczne dokonywanie płatności za faktury. Nowe usługi elektroniczne pozwolą na automatyczne powiadamianie klientów MPWiK S.A. o zbliżającym się terminie wymiany wodomierza i konieczności jego udostępnienia. Wprowadzona zostanie możliwość indywidualnego umówienia się za pośrednictwem EBOK na wizyty serwisowe brygad MPWiK S.A. w dogodnym dla klienta terminie. Dzięki realizacji projektu w EBOK zostanie zapewniony dostęp do informacji o jakości wody w punkcie sieci należącym do klienta.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 170 950,00 PLN brutto.

Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 500 250,00 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na I kw. 2023 r.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu zostały zaplanowane zadania obejmujące:

Projekt obejmuje również szkolenia dla pracowników MPWiK S.A. z obsługi nowych systemów. Ponadto w ramach projektu realizowane będzie zadanie związane z zapewnieniem właściwej informacji i promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mające na celu poinformowanie opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o realizacji przedsięwzięcia dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej.

WAŻNE LINKI

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl

Serwis Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz