Przejdź do treści głównej

PROJEKT „DOCELOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ DLA MIASTA WROCŁAWIA-ETAP PRZYGOTOWAWCZY”

Dnia 9 października 2014 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinasowanie projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Etap przygotowawczy” nr POIS.01.01.00-00-112/14-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi jeden z programów operacyjnych realizujących założone cele przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizowane są przede wszystkim duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Głównym celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl.

Realizacja Projektu zakończyła się 31.12.2015 r. Celem Projektu było przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które przyczynią się do rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Wrocławia przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.

W zakresie Projektu znalazły się 4 zadania, w tym:
– 3 zadania polegające na przygotowaniu koncepcji przedprojektowych, które zostaną wykorzystane do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia efektywności gospodarki ściekowej ogólnospławnej,
– 1 zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej pozwalającej na uruchomienie zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wrocławia.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 399 883,95 PLN.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z Funduszu Spójności wyniosła 272 717,95 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz